Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursları 2018-2019

14/11/2018 - MESUT KESKİN
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursu nedir? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursuna nasıl başvurulur? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursu başvuru koşulları nelerdir? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursu hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları bu kapsamlı makalemizde sizleri bekliyor !
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursları 2018-2019

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk Kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla kurulan bir kurumdur. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırmaktadır. Bu kurumlar tarafından belirli bölüm ve belirli araştırma alanlarındaki öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora  bursu verilmektedir.

Bu yazımızda, sizler için 2018-2019 dönemi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burslarını inceledik. Nice burs fırsatından haberdar olmak ve bu fırsatlara kolayca başvurmak için sizleri E-Bursum’a bekliyoruz. Buradan yazdığımız tüm yazılara erişebilirsiniz.


Türk Dil Kurumu Lisans Bursu

Türk Dil Kurumu tarafından, sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek lisans programları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

NOT: Aşağıda belirtilen bölümlerin toplam burs kontenjanı 37’dir.


LİSANS PROGRAMLARI

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi

Türkçe Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dil BilimiTDK lisans bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

Bursa başvuracak olan adayların aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,

4) Eğitime yeni başlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 70 olmak.


TDK lisans bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

Türk Dil Kurumu lisans bursu başvuruları 13-22 Kasım 2018 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Belirtilen tarihler arasından buradan sisteme giriş yapıp e-hizmetler sekmesinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu bursunu görüntelemelisiniz. Ardından başvurunuzu aynı sekmeden yapabilirsiniz.


TDK burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

TDK başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleşecektir. Başvuru esnasında vesikalık fotoğrafınızın sisteme yüklü olması gereklidir. Bunun yanında aşağıdaki belgeleri de sisteme yüklemelisiniz.

a) Adli Sicil Kaydı

b) Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi

c) Öğrenci Belgesi

NOT: Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.


TDK ne kadar burs veriyor?

TDK lisans bursu en fazla beş yıl süre ile verilmektedir. Burslar başvuruları takip eden Ocak ayında verilmeye başlanır. Bu dönem Ocak 2019’da verilmeye başlanacaktır. Lisans burs miktarı aylık 700 TL’dir ve 12 ay boyunca verilir.


TDK burs başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Belgelerini eksiksiz ve doğru şekilde yüklemelisiniz. Aksi takdirde burs başvurunuz kabul edilmeyecektir. Dikkatli olmalısınız.


TDK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Burs başvuru sonuçları Türk Dil Kurumu web sitesinde açıklanacaktır ve e-Devlet sistemi içerisindeki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulama yapılabilecektir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya onaylı suretlerini sonuçların açıklandıktan sonra 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile Türk Dil Kurumuna göndermelidir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilmektedir. Burs türleri, alanları, tez konuları ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloyu incelemelisiniz.


Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından burs verilecek konular ve kişi sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Alan

Tez Konusu

Kişi Sayısı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1-Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Eğitim Politikaları ve Problemler


2-Türkiye’nin Tarım Politikaları, Problemler, Çözümler

1
1Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu tarafından burs verilecek konular ve kişi sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Alan

Tez Konusu

Kişi Sayısı

Türk Dili

Türkiye Türkçesi Ağızları

2

Türk Dili

Çağdaş Türk Yazı Dilleri (Sibirya, İran Ağızları vb.)

2

Türk Dili

Türkçenin Söz Dizimi

2

Türk Dili

Türkçenin Ses Bilgisi

2

Türk Dili

Türkçenin Söz Varlığı

2

Türk Dili

Eski Türkçe

2

Türk Edebiyatı

Metin Çalışmaları

4

Halk Bilimi

Halk Bilimi

2

Dil Bilimi

Sözlükçülük

2

Dil Bilimi

İşaret Dili

1

Türkçe Eğt./Türk Dili ve Edebiyatı Eğt.

Yabancılara Türkçe Öğretimi

1Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu tarafından burs verilecek konular ve kişi sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Alan

Tez Konusu

Sayı

Eski Çağ Tarihi

Eski Çağ Tarihi

3

Orta Çağ Tarihi

Orta Çağ Tarihi

5

Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi

5

Yeni Çağ Tarihi

Yeni Çağ Tarihi

4

Yakın Çağ Tarihi

Yakın Çağ Tarihi

4

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

4

Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD

Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD

3

Bilim ve Düşünce Tarihi

Bilim ve Düşünce Tarihi

3

Medeniyet Tarihi

Medeniyet Tarihi

3

Dinler Tarihi

Dinler Tarihi

3

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi

3Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi tarafından burs verilecek konular ve kişi sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Alan

Tez Konusu

Sayı

Bilim ve Düşünce Araştırmaları

Türk Düşüncesi, Türk Bilim ve Düşünce İnsanları

1Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans Bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosuna göre lisans mezuniyet notu Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 70 olmak.

7) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki 5 yıl içerisinde girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak;

                  a. 22/11/2017 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi                       (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim  Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 50 puan almış olmak veya

                b. 22/11/2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından eşdeğerliliği ve geçerliliği kabul edilen uluslararası diğer yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS karşılığı en az 50’e denk gelen puan almış olmak,


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Doktora Bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanlarına çerçevesinde yurt içinde doktora ve eşdeğer bir öğrenim görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre yüksek lisans mezuniyet notu Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 75 olmak.

7) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki 5 yıl içerisinde girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak, 10) Yabancı dil şartı olarak;

                        a. 22/11/2017 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan almış olmak veya

                        b. 22/11/2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından eşdeğerliliği ve geçerliliği kabul edilen uluslararası diğer yabancı dil sınavların birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak,


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora burslarına nasıl ve ne zaman başvurulur?

Atatürk Kültür,  Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yüksek lisans ve doktora burs başvuruları 13-22 Kasım 2018 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Belirtilen tarihler arasından buradan sisteme giriş yapıp e-hizmetler sekmesinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu bursunu görüntelemelisiniz. Ardından başvurunuzu aynı sekmeden yapabilirsiniz.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ne kadar burs veriyor?

Atatürk Kültür,  Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süre ile verilmektedir. İstisnai durumlarda, Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursu ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.  Burslar başvuruları takip eden Ocak ayında verilmeye başlanır. Bu dönem Ocak 2019’da verilmeye başlanacaktır.

Yüksek Lisans Bursu

Aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),

Doktora Bursu

Aylık 1.500,00 TL’dir. (Araştırma görevlileri için 750,00 TL)


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklemesi gerekmektedir.

a) Adli Sicil Kaydı

b) Yüksek Lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği

d) Öğrenci Belgesi

e) ALES Sonuç Belgesi

f) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

g) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

NOT: Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora  burs başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Belgelerini eksiksiz ve doğru şekilde yüklemelisiniz. Aksi takdirde burs başvurunuz kabul edilmeyecektir. Dikkatli olmalısınız.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora  burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Burs başvuru sonuçları e-Devlet sistemi içerisindeki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulama yapılabilecektir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya onaylı suretlerini sonuçların açıklandıktan sonra 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile burs alınan kuruma göndermelidir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.


Diğer Blog Yazıları